NL NL

De Centrale Data- en Services omgeving van de provincies draagt bij aan de Nationale Basisvoorziening voor Geo-informatie, die ruimtelijke informatie beschikbaar stelt aan alle overheden, burgers en bedrijven. De INSPIRE richtlijn regelt de uitwisseling van locatiegegevens binnen de Europese lidstaten rond 34 thema's. De gezamenlijke provincies zijn bronhouder van een aantal datasets die onder het thema "beschermde gebieden" vallen. De datasets van alle provincies zijn voor het INSPIRE beschikbaar gesteld via het Provinciaal Geo Register (PGR).


CDS-INSPIRE is in opdracht van het IPO ontwikkeld door IDgis BV in samenwerking met provincies, ProGideon projectteam en lat/lon (deegree 3).
De broncode kan hier gedownload worden en is beschikbaar voor hergebruik onder de GNU GPL.


stroomschema Voorbeeld getoond in Quantum GIS

Links

Services

Documentatie

IDgis BV | | Boomkamp 16 | 7461 AX Rijssen | 0548-367280 |

IDgis BV GBO Provincies